2. Projekt Frýdkem-Místkem na kole

Ve Frýdku-Místku a jeho okolí jsou ideální podmínky pro cykloturistiku ve formě rekreačních tras pro rodiny s dětmi. Tyto cyklotrasy jsou dobrou příležitostí pro aktivní odpočinek obyvatel Frýdku-Místku a jeho nejbližšího okolí včetně našich polských sousedů, kteří jsou na prvním místě v žebříčku návštěvnosti našeho regionu. Klíčovým předmětem projektu bylo, ve spolupráci s polským partnerem, rozšíření nabídky cykloturistiky ve městě F-M a okolí, které je návštěvníkům z Polska hodně blízké ať již vzdálenosti tak známosti místa. Doplnění směrového a informačního značení, jenž propojil stávající rekreační cyklotrasy, došlo ke vzniku čtyř cyklookruhů se zastávkami u zajímavých atraktivit. Tyto tematické okruhy jsou vedeny přes přilehlé obce Frýdku-Místku ( Chlebovice, Palkovice, Skalice, Lískovec, Panské Nové Dvory, Staré město, Dobrá) a městem samotným. Pro jednoduchou orientaci jsou okruhy označeny barvami a vlastními názvy ( viz náhled níže). Součástí tematických okruhů jsouinformační tabule s mapovými podklady a legendou v české, polské a anglické mutaci. Pro usnadnění orientace v terénu na cyklotrase a poskytnutí informací o zajímavých místech na trase, jsou vydány propagační materiály tištěné ve třech jazykových mutacích, a které jsou k dispozici v informačních centrech na české i polské straně. Součástí projektu je také vydání propagačního tištěného materiálu "Zajímavosti Frýdku-Místku a okolí ". Cílem vydání materiálu bylo poskytnout návštěvníkům ucelené informace o zajímavostech Frýdku-Místku a jeho nejbližšího okolí také v českém, polském, anglickém a německém jazyce a to nejen na cyklotrasách, ale i mimo ně a informovat tak o dalších příležitostech k cestování a poznávání.
Samostatnou aktivitou obou projektů bude uspořádání FAMTRIPU za účelem prezentace obou projektů pro naše polské partnery, jehož cílem bude seznámení zástupců z řad IC, CK a médií s výstupy projektů. Tito pak budou své poznatky prezentovat příslušným médiím v Polsku.

Projekty jsou souběžně realizovány v období od jara 2009 až do jara 2010, kdy budou dokončeny.

Propagační materiály jsou k dostání na všech pobočkách Beskydského informačního centra a jsou neprodejné.

Realizace: červen 2009- květen 2010

 

 

přihlaste se k odběru a už vám nic neunikne