5. Kulinářské dědictví

„Polsko-česká přehlídka Kulinářské dědictví – kultivováním tradic pohraniční oblasti" je zaměřená na Kroužky vesnických domácích hospodyněk, sdružení, zástupců z České republiky a individuální osoby z území bielského okresu a polsko-českého pohraničí, které na svém území zachovávají kulinářské tradice tohoto regionu. Je to příležitost, aby představili svá jídla a vyměnili si informace týkající se tohoto rozsahu. Vydaná brožura v polsko-české verzi, která obsahuje recepty polské a české kuchyně, bude zaměřená na odběratele na obou stranách hranice. Tento informační zdroj zpřístupněný obyvatelům pohraničí umožní vzájemné poznání kulinářského dědictví obou regionů. Účast na přehlídce přispěje k integraci společenství na obou stranách hranice a navázání interpersonálních vztahů.

Využítí výstupů projektu (přehlídka, publikace, reportáž zveřejněná na internetu) přispěje k dosažení společných cílů tj. obohacení svých vědomostí prostřednictvím výměny zkušeností a informací týkajících se tradičních regionálních jídel polsko-českého pohraničí a zachování těchto vědomostí v budoucích generacích. Vystoupení regionálních souborů z Polska a z České republiky budou obohacovat kulturní rozměr této přehlídky.

Beskydské informační centrum ve Frýdku-Místku – partner projektu. Jeho role bude spočívat v zapojení se do přípravy a realizace projektu prostřednictvím účastí 2 skupin z České republiky na přehlídce, vystoupení regionálního souboru a zajíštění dopravy, a také konzultacích týkajících se věcného obsahu vydané publikace.

přihlaste se k odběru a už vám nic neunikne

Přihlášením potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů.